You are here

2011.04.07 Конференция "Генеральная конференция европейского геофизического союза"

Тема: Scales of nonlinear relaxation and balance of wind-driven seas
Докладчики: С.И.Бадулин, В.Е.Захаров
Место: г.Вена, Австрия

Абстракт
Презентация